<
شرکت دقیق افزار ندا در سال 1380 با عنوان مهر آذین پیام با هدف خودکفایی و تولید تجهیزات پسیو مخابراتی و ارایه خدمات ارتباطی تاسیس گردید و در سال 1393 به نام شرکت دقیق افزار ندا تغییر عنوان داد. دورنما و رسالت این شرکت همواره تولید تجهیزات و المان های اصلی شبکه های مخابراتی در داخل کشور بوده که این امر با تکیه بر دانش و تجارب مهندسین و متخصصین مجرب محقق شده است و امروز مفتخریم بسیاری از تجهیزات پسیو که در گذشته از کارخانه های بزرگی همچون NEC  ژاپن، SIEMENS آلمان، HUAWEI چین و ... وارد می شد را با بهترین کیفیت در داخل کشور به تولید رسانیده ایم و همچنان بر این باوریم که ذهن و دستان پر توان نخبگان ایرانی میتواند در جهت نیل به اهداف و مقاصد توسعه صنعت مخابرات گره گشا باشد. علاوه بر تولید، شرکت دقیق افزار ندا به عنوان یک شرکت پژوهش محور در زمینه های مشاوره ، طراحی و اجرای طرحهای مخابراتی در حال فعالیت است که در این خصوص توانسته نقش مهمی در برقراری ارتباطات مخابراتی ایفا نماید.
برو بالا