<
یک پروژه موفق نیازمند طراحی صحیح و انتخاب تکنولوژی مناسب است. دقت در اجرا و پیاده سازی ضامن رسیدن به موفقیت در یک پروژه بوده ولیکن پس از اجرا، پشتیبانی و خدمات است که مطلوبیت و توانمندی را در جهت حفظ سیستم های ارتباطی تضمین می کند. لذا شرکت دقیق افزار ندا با انتخاب خطی مشی رضایت مشتریان، تمامی توان و تخصص خود را بکار گرفته تا نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی فنی و هرگونه همکاری لازم پس از اجرا نیز در خدمت رسانی به مشتریان کوشا باشد.
 
شایان ذکر است بهینه سازی و ارتقاء، بخش دیگری از رسالت واحد پشتیبانی فنی و خدمات این شرکت است. دقیق افزار ندا با حفظ ارتباط مداوم با مشتریان، همواره در کنار آنها باقی می ماند، تا در این راستا یکی از دغدغه های همیشگی مشتریان که همانا پشتیبانی و خدمات پس از فروش است را برطرف نماید.
برو بالا